Jamtblues.nu

En blogg som löser vardagsbehov för både företag som privatperson

Brevkuvert, fönsterkuvert eller kuvert med tryck?

kuvert

En viktig del i posthanteringsprocessen är organiseringen av post och ett enkelt men samtidigt smidigt sätt att göra detta på är att samla posten i ett kuvert. Detta har man gjort så länge vi kan minnas och det fungerar än idag. Ett kuvert är en pappersficka med klaffar på lång eller kortsidan som gör det möjligt att försluta kuvertet. Många kuvert har en genomskinlig plastruta som ofta placeras emot mottagaradressen som är skrivet på dokumentet som ska skickas. Man behöver då inte skriva mottagaradressen manuellt på brevet.
Kuvert kan variera väldigt mycket i storlekar och sorter. Det finns de som är lika stora som ett A4-ark medans andra är hälften så stora.

Några vanligt förekommande sorter är:

  • brevkuvert
  • värdekuvert
  • fönsterkuvert

Kuvert med tryck:

Många företag väljer idag att använda kuvert med tryck för att underlätta hanteringen av brev för dom själva men även för deras kunder. Fördelen är framförallt att deras kunder ser varifrån försändelsen kommer utan att de behöver öppna det.
En annan fördel är att de också kan få in lite marknadsföring och profilering på köpet genom den exponeringen som de som ser och hanterar kuvertet utsätts för.
För att få ditt företags tryck på breven ni skickar ut så ta kontakt med ett tryckeri.

Från post till E-post:

Det finns olika teorier om var och när man började använda sig av post och även när man började organisera försändelserna i form av kuvert. Vad vi vet säkert är att man redan ända sedan romartiden arbetat aktivt med hanteringen av post.

I dagens samhälle så blir E-post allt vanligare. Snabba leveranstider, stora miljöfördelar och mindre administrativa kostnader gör att många företag har slopat fysiska brev i så stor mån de kan, men det finns undantag.
Många företag är fortfarande i stort behov av att använda brev. Det kan bero på många orsaker bl.a. att vissa dokument som ska skickas måste arkiveras av mottagaren eller det kan handla om ett kontrakt som ska skrivas på av två parter som befinner sig på olika platser.

Comments are closed.