Jamtblues.nu

En blogg som löser vardagsbehov för både företag som privatperson

Category: Företagande

Lediga lokaler i Lidköping

lediga-lokaler-lidkoping

Att hitta en lokal som passar företagets anställda, verksamhet och ledning är inte helt enkelt – det är mycket som spelar in. Leta därför upp ett företag som kan hjälpa er att hitta rätt. Sök på internet efter t.ex. Lediga lokaler Lidköping så kommer du få flera förslag på fastighetsbolag som kan hjälpa dig. Kanske finns inte lokalen i dagsläget men ju mer specifik du är i dina önskemål desto lättare är det att leta efter er nya adress.

Vad är viktigt för er som företag? Läget är för många en viktig faktor och något som kan vara helt avgörande för verksamheten. De anställda vill inte resa för långt och vill kanske inte sitta för långt från centrum och vara tvungna att ta bilen. Kanske tar ni emot kunder och samarbetspartners på ert kontor – då är läget också viktigt. Med läge kan ibland också avses trafiken runt om lokalen; vissa verksamheter behöver lugn och ro och inte alltför högljudda grannar. Det finns här lokaler i många olika delar av Lidköping.

Storleken på lokalen kan vara av stor vikt och avser ni att expandera kraftigt de närmaste åren bör också detta tas med i ekvationen. Hur många arbetsplatser behöver ni idag respektive om något år? Fundera även över om de anställda ska sitta i kontorslandskap eller i egna rum, om ni behöver tillgång till möteslokaler, hur många toaletter som ska finns och hur många som ska rymmas i köket för lunch och fika. Om er verksamhet behöver utrymmen i form av verkstad, behandlingsrum, kök eller lounger ställer det ytterligare krav på den nya lokalens möjligheter. Här hjälper de er med lokaler i alla områden och av alla storlekar.

Ekonomin är viktig för ett företag och det gäller också lokalen. De tar hänsyn till era önskemål och behov och inkluderar också den ekonomiska aspekten om sådan finns. Har ni en mindre budget och det inte är viktigt att ligga på en specifik adress är det lättare att tillmötesgå en lägre hyra/överlåtelseavgift. Är adressen viktig, att ligga i ett specifikt område så kan slutsumman bli högre och så även den månatliga kostnaden. Allt handlar om era behov och de ser fram emot att få hjälpa er och visa er lediga lokaler.

Interim manager – när och varför?

Interim manager2

Nya tider kräver nya lösningar! Att hyra in en interim manager är en modern lösning idag. Begreppet används för en erfaren person som snabbt kan träda in i en specialistroll, exempelvis en vd, ekonomichef, personalchef eller annan nyckelperson.

En tillfällig lösning

Interim betecknar något tillfälligt, under en övergångsperiod. Därav följer att en interim manager är svaret på ett akut problem och inte en permanent lösning.

Slimmade organisationer

Det fanns en tid när organisationerna var större än idag. Det fanns då personer som var beredda att ta över om någonting hände, något som krävde en ny ledare eller en extra resurs. Idag kan en interim manager vara räddningen.

I tider av förändring

Ett ständigt förändringsarbete på de större företagen kräver flexibilitet. Verksamheten måste anpassas efter en föränderlig omvärld, och målen måste ständigt omprövas.

Kompetens på väg

Ibland behöver man säkra att förändringsarbetet inte tappar fart på grund av att rätt kvalifikationer saknas. För ett företag som med kort varsel kräver en ny kompetens, är en interim manager helt rätt.

I väntan på ny chef

Kanske har någon nyckelperson blivit sjuk eller gått på föräldraledighet. Då kan en interim manager vara en tillfällig chef under tiden man letar efter en ersättare.

Att vinna tid

Med en interim manager på plats, kan ledningen i lugn och ro genomföra rekryteringsprocessen av en permanent chef. Att stressa fram en nyrekrytering kan visa sig dyrt i långa loppet.

Avlastning

I vissa fall har personalens arbetsbörda helt enkelt blivit för stor. Medan man ser över en förändring av organisationen, kan en interim manager avlasta en knäande stab.

Ett ökande behov

Konceptet Interim Management har funnits i Europa sedan 70-talet. De senaste årens finansiella kris har ökat behovet av tillfälliga lösningar, och tillfälliga chefer har blivit en allt mer accepterad lösning.

Vad har en interim manager för bakgrund?

Managementkonsulter, verksamhetsledare, branschspecialister: de som väljer att bli en interim manager har skiftande bakgrunder. Gemensamt för dem alla är garanterad erfarenhet och kompetens.

Hur väljer du rätt interim manager?

Det finns ett flertal företag som är specialiserade på att välja exakt rätt person för ditt företags akuta behov, ofta någon med erfarenhet från din bransch.

[Top]