Jamtblues.nu

En blogg som löser vardagsbehov för både företag som privatperson

Byggavfuktare – Allt du behöver veta

Byggavfuktare

Byggavfuktare används för att antingen få bort luftfuktighet eller minska luftfuktigheten i ett rum. Maskinen kräver ingen komplicerat installation utan kan användas omgående och är oerhört effektiv och smidig att använda i fuktiga miljöer.

Hur fungerar byggavfuktare?

Byggavfuktare kopplas enkelt in i ett eluttag i det utrymme eller rum som ska avfuktas. Maskinen suger in den fuktiga luften genom sina inbyggda slingor. Slingorna kyler den luften vilket bildar kondens. Kondensen blir till vatten som samlas i en behållare längst ner i avfuktaren. Luften värms sedan upp igen innan den släpps ut i rummet.

Användningsområden

En byggavfuktare kan användas i princip överallt där luftfuktigheten är för hög och el finns att tillgå. Många husägare använder byggavfuktare i sina källare, tvättstugor och garage där luftfuktigheten lätt blir hög. Byggavfuktare används även på arbetsplatser och i industrimiljöer där fuktighetsnivån behöver hanteras. Byggavfuktare fungerar dock bäst i utrymmen som är uppvärmda. Att ställa en byggavfuktare i ett svalt rum ger alltså inte samma resultat som om den står i ett varmt rum. Maskinen bör inte användas i utrymmen som inte håller tätt eftersom fuktig fukt snabbt kan strömma in i rummet igen.

Fördelar med byggavfuktare

Den mest självklara fördelen med byggavfuktare är det behov som maskinen fyller. Med en byggavfuktare kan du snabbt och enkelt få ner luftfuktigheten i ett rum. Med minskad luftfuktighet minskar risken för fukt- och vattenskador och rummet blir behagligare att vistas i. Det är lika viktigt i hemmamiljöer som på arbetsplatser. Många yrkesmän kan även få användning av byggavfuktare. Det kan bland annat vara användbart vid hantering och reparation av svåra vattenskador och vid arbete med rör och ledningar i rum där luftfuktigheten lätt blir för hög. Med en byggavfuktare på plats behöver du inte vara orolig för att luftfuktigheten blir för hög.

Vad gör ett sportluftfilter?

Ett sportluftfilter ger ett sportigare ljud till din bil då luftfiltret hjälper motorn att andas bättre som i sin tur gör att den drar in mer luft. Bränsleförbrukningen blir jämnare och undersökningar har även visat att motorslitaget minskar med ett sportluftfilter. Vilket luftfilter som passar dig och din bil beror på vad du vill uppnå med filtret samt vad du är villig att lägga. När luftfiltret är inhandlat kan du enkelt byta den själv. Beskrivningar på hur du går tillväga hittar du enkelt på nätet. 

Det finns två sorters sportluftfilter

Det finns två olika sorters sportluftfilter att välja mellan. Båda är tillverkade i specialgjord skumplast eller bomullsväv enade med ståltrådsnät men har olika funktioner. Den ena kallas för öppet sportluftfilter och den andra för universalt filter. Skillnaden på de två är att insatsfiltret är som ett originalfilter men släpper igenom mer luft. Ett öppet filter har större risk att dra in varmluft och smuts om det placeras fel.

Vad du bör tänka på med ett sportluftfilter

Det är inte bara att installera sportluftfiltret utan när det väl är på plats är det viktigt att tänka på att rengöra filtret med jämna mellanrum. En bra regel att följa är att rengöra varje gång bilen rullat 1000 mil men är inte till en nackdel om det sker oftare. Blir filtret tilltäppt kan det orsaka problem och skador på motorn. Om du rengör filtret själv är det viktigt att rengöra filtret på rätt sätt. Vattenbaserad rengöring som är avfettande är ett bra alternativ men dubbelkolla vad just tillverkaren rekommenderar för att det ska bli rätt. Använder du fel rengöring till ditt sportluftfilter kan det skada bomullsfibrerna som finns i. 

Fördelar med sportluftfilter

  • Det kommer garanterat ge dig ökad körglädje. 
  • Eftersom att de är tvättbara är det bättre ur ett miljöperspektiv än engångsfilter. 
  • Vare sig det är en bil eller MC kommer ditt fordon reagera snabbare på gasreglaget. 
  • Undersökningar visar att motorslitaget minskar (om det används rätt). 
[Top]

Allt om lyfthjälpmedel

Definition

Lyfthjälpmedel är en typ av mekanisk lyftutrustning som används inom industrin. Att lyfta tunga material genom lyfthjälpmedel är en nödvändig del av en konstruktionsprocess och ett mekaniskt arbete. Dock finns det hög risk för misslyckande vid användning av sådan utrustning. Genom att ta enkla försiktighetsåtgärder vid användning av lyfthjälpmedel kan man lyfta tunga material säkert och effektivt, utan risk för personskadeolyckor.

Lyftutrustning

Först och främst måste man ta hänsyn till hållbarheten hos lyftutrustningen. All utrustning för förflyttning av tunga belastningar bör vara ordentligt konstruerad. Till exempel kan lyfthjälpmedel, försedda med CE-märkning, säkerställa att de har blivit konstruerade enligt internationell standard. Lyftutrustningar som uppfyller dessa standarder kommer att ha dokumenterade testprocedurer som man bör ta hänsyn till innan användning av utrustningen.

Förflyttning av tunga laster

När man lyfter runt tung last bör man utföra vissa praktiska saker för att förebygga olyckor. För det första bör belastningar aldrig förflyttas över människor på arbetsplatsen. Om lasten behöver flyttas till bemannade och allmänna områden måste området vara avspärrat för att försäkra att ingen går under lasten vid förflyttning.

För det andra bör en professionell spanare vara närvarande när man lyfter tunga laster med kranar. En spanare är en person som kontrollerar att lasten förflyttas säkert genom att kommunicera med kran-chauffören. Oftast är chauffören oförmögen att hålla koll på lasten, särskilt vid landning, vilket är anledningen till kommunikationen mellan spanaren och chauffören.

[Top]

Brevkuvert, fönsterkuvert eller kuvert med tryck?

kuvert

En viktig del i posthanteringsprocessen är organiseringen av post och ett enkelt men samtidigt smidigt sätt att göra detta på är att samla posten i ett kuvert. Detta har man gjort så länge vi kan minnas och det fungerar än idag. Ett kuvert är en pappersficka med klaffar på lång eller kortsidan som gör det möjligt att försluta kuvertet. Många kuvert har en genomskinlig plastruta som ofta placeras emot mottagaradressen som är skrivet på dokumentet som ska skickas. Man behöver då inte skriva mottagaradressen manuellt på brevet.
Kuvert kan variera väldigt mycket i storlekar och sorter. Det finns de som är lika stora som ett A4-ark medans andra är hälften så stora.

Några vanligt förekommande sorter är:

  • brevkuvert
  • värdekuvert
  • fönsterkuvert

Kuvert med tryck:

Många företag väljer idag att använda kuvert med tryck för att underlätta hanteringen av brev för dom själva men även för deras kunder. Fördelen är framförallt att deras kunder ser varifrån försändelsen kommer utan att de behöver öppna det.
En annan fördel är att de också kan få in lite marknadsföring och profilering på köpet genom den exponeringen som de som ser och hanterar kuvertet utsätts för.
För att få ditt företags tryck på breven ni skickar ut så ta kontakt med ett tryckeri.

Från post till E-post:

Det finns olika teorier om var och när man började använda sig av post och även när man började organisera försändelserna i form av kuvert. Vad vi vet säkert är att man redan ända sedan romartiden arbetat aktivt med hanteringen av post.

I dagens samhälle så blir E-post allt vanligare. Snabba leveranstider, stora miljöfördelar och mindre administrativa kostnader gör att många företag har slopat fysiska brev i så stor mån de kan, men det finns undantag.
Många företag är fortfarande i stort behov av att använda brev. Det kan bero på många orsaker bl.a. att vissa dokument som ska skickas måste arkiveras av mottagaren eller det kan handla om ett kontrakt som ska skrivas på av två parter som befinner sig på olika platser.

[Top]

OLIKA TYPER AV GASANALYSER

Det finns olika versioner av gasanalyser som är möjligt tillämpbara i olika situationer. I denna text vill jag gå igenom 3 möjliga varianter och hur man går tillväga för att göra dem.

HUR UTFÖRS EN KEMISK GASANALYS?

En version av de olika typerna av gasanalyser är den kemiska versionen som är högst tillämpbar vid separationen av kemiska föreningar när ett prov görs.
Har du hört talas om kromatografi? Denna analysmetod är mycket likt detta tillvägagångssätt, men räknas till i gruppen gasanalyser i och med vad som hanteras.

Vid en kemisk gasanalys låter vi en analyter fördela sig mellan en mobil fas, som i detta fall är en gas, och en stationär fas. I denna metod av de olika gasanalyser som finns stannar analyterna upp i den stationära fasen och transporteras genom en kolonn i olika hastighet, beroende på ångpunkt och kokpunkt, genom den mobila fasen.
Vid kolonnens mynning kan analyterna undersökas, och på detta sätt kan man se och identifiera de olika substanserna i analyterna.

VAD ÄR KATALYTISK FÖRBRÄNNING?

En annan form av de olika gasanalyser vi kan finna är katalytisk förbränning där en bränner en specialbehandlad, upphettad tråd med den brännbara gasen på. Genom detta så ändras resistensen i tråden och detta kan i sin tur mätas elektroniskt vilket leder till att vi får reda på substansen.

GASANALYSER OCH INFRARÖD STRÅLNING

Slutligen så finns det en typ av de gasanalyser som finns som med hjälp av infraröd strålning kan identifiera gas. Denna metod bygger på upptagningen av strålning hos våglängder som passerat genom en viss mängd gas.
I regel mäts två olika våglängder av två infraröda strålar och en detektor (IR-ljus detektor) , detta för att man vill undersöka både vid upptagningen men även utan upptagning.
Koncentrationen hos strålningen bestäms när man jämför de värdena (som är relativa) som är mellan de två våglängderna.

[Top]

Snabbkopplingar och deras funktion

Vad är en snabbkoppling?

En snabbkoppling är en anordning som sammanlänkar två ledningar. Istället för att krångla med muttrar och dylikt kan man använda en snabbkoppling. Den är utformad i två delar, en hane och en hona. Det betyder att ena änden har ett hål in där den andra delen låses fast. För att fästa ledningen på plats trycker man enkelt in hanen i honan. Oftast hörs ett klick när de låser fast i varandra. Att lossa ändarna från varandra igen är mycket lätt. Man drar helt enkelt ner manteln och drar sedan lätt isär ändarna. Detta är det absolut smidigaste sättet att fästa två slangar med varandra. Dessutom är det en mycket säker koppling när det kommer till läckage.

Vad använder man snabbkopplingar till?

Dessa kopplingar används dagligen utan att man reflekterar över dem. Utomhus har man garanterat sett dessa snappkopplingar, då de är väldigt vanliga till vattenslangen man ofta har i trädgården.

Man hittar dem lite varstans inne i ett hem också. I vissa fall använder man slangkopplingar till duschslangar och om man har en diskmaskin så kan man ta en titt under diskbänken. Vanligtvis sätter man fast slangen som leder in vattnet till diskmaskinen med en snabbkoppling på vattenledningar. Ofta fungerar det på exakt samma sätt med tvättmaskinen, men då hittar man snabbkopplingen bakom tvättmaskinen istället för under diskbänken.

Var köper man snabbkopplingar?

Att hitta dessa praktiska ting är mycket enkelt. Dock bör man veta att även snabbkopplingar kommer i mycket varierande kvalitet. De flesta järnaffärer tillhandahåller oftast bra snabbkopplingar. Dock kan det vara så att man kan få betala några kronor mer för dem där.

Om man vill ha snabbkopplingar med god kvalitet, men till så bra pris som möjligt, ta en tripp in på internet istället. Ett tips är ändå att välja ett välkänt märke om man vill känna sig säker på kvaliteten. Även om man gör det, så går det att få ner priset avsevärt genom att handla på nätet. När man sedan gjort inköpet är det bara att snabbkoppla och koppla av.

[Top]

Musikaler i London

Man kan enkelt säga att London är en av världens mest kända musikalstäder. Besöker man platsen bör man inte gå miste om alla de kända musikaler som man har möjlighet att se. Oavsett om man har ett intresse för musikaler eller inte, kan man vara säker på att man får en optimal helkväll med äventyr, spänning, drama eller kanske till och med skräck. Under 2017 är det många spännande musikaler på gång i London. Den välkända ”Lejonkungen”, eller The Lion King som föreställningen heter på engelska, Mamma Mia eller Les Miserables är tre av de välkända musikaler som kommer spelas under årets gång.

Priserna för biljetterna kan variera kraftigt, men ligger någonstans mellan 300 kronor och uppåt beroende på vilken typ av föreställning man önskar se. Eftersom efterfrågan på musikal- eller teaterbiljetter i London är mycket stor, är det också viktigt att man tänker på att vara ute i så god tid som möjligt för att vara säker på att man lyckas knipa sin biljett. Visst kan man också vara lite extra äventyrlig av sig och se om det finns biljetter kvar samma dag som föreställningen visas, men risken är då att man inte får speciellt bra platser, eller att föreställningen är totalt utsåld.

Kvällen kommer utan tvekan att bli tillräckligt minnesvärd med en stor musikal eller föreställning, men vill man lägga till det där lilla extra bör man se till att boka en trevlig middagsrestaurang och kanske även se till att få med några drinkar för den fullständiga musikalkvällen.

[Top]

Torr luft med hjälp av en frånluftfläkt

Frånluftfläkt tänker man på när det har med ventilation att göra. Vet man att behöver en frånluftfläkt kan man antingen ta hjälp av en bra VVS-montör eller helt enkelt göra det själv. Det kräver dock lite mer tanke än bara att koppla ihop saker och ting.

Att det krävs ny syrerik luft som kommer in och att den använda luften måste släppas ut är ju bekant. Vad som är mindre bekant är kanske att tänka i termerna fläkt när man talar om luftfuktighet, värme och energiförbrukning. Spisfläktar tar man ju för givet att de ska göra av med stekos och kokångor. Liknande ångor skapas dock lätt när man badar, bastar eller duschar. För att undvika förhöjd luftfuktighet, vilket i sin tur kan orsaka mögel skador på olika sätt, är det viktigt att ha en frånluftfläkt där med. Bor man i ett klimat med hög luftfuktighet kan man även ha fläktar som tar upp fuktigheten med.

Vad många inte tänker på är att ventilations- och värmen systemen ofta går i samma schakt i moderna byggnader. Anledningen till detta är att man vill ta tillvara på den värme som använd och utgående luft håller. Luft är jämförelsevis svårt, läs dyrt, att höja värmen på och när det redan är gjort vill man ta tillvara på det i värmesystemen. Många kopplar sina ventilations- och luftfuktighets system till skorstenen. Här finns det ju både självdrag och naturlig uppvärmning av fuktig luft och behövs det hjälp på traven är frånluftsfläkten en bra början.

Frånluftsfläktar kan också vara monterade på utsidan av en yttervägg. Detta är relativt vanligt förekommande i varmare klimat där man har air condition, både i värmande och kylande syfte, och kondens görs av med på utsidan, där det helt enkelt kan rinna rätt ner i rabatten istället. Frånluftsfläkten fyller en mycket viktig funktion om man ska ha god ventilation och värme. Som mycket annat ska den helst göra jobbet och samtidigt inte höras och synas nämnvärt.

[Top]

Lediga lokaler i Lidköping

lediga-lokaler-lidkoping

Att hitta en lokal som passar företagets anställda, verksamhet och ledning är inte helt enkelt – det är mycket som spelar in. Leta därför upp ett företag som kan hjälpa er att hitta rätt. Sök på internet efter t.ex. Lediga lokaler Lidköping så kommer du få flera förslag på fastighetsbolag som kan hjälpa dig. Kanske finns inte lokalen i dagsläget men ju mer specifik du är i dina önskemål desto lättare är det att leta efter er nya adress.

Vad är viktigt för er som företag? Läget är för många en viktig faktor och något som kan vara helt avgörande för verksamheten. De anställda vill inte resa för långt och vill kanske inte sitta för långt från centrum och vara tvungna att ta bilen. Kanske tar ni emot kunder och samarbetspartners på ert kontor – då är läget också viktigt. Med läge kan ibland också avses trafiken runt om lokalen; vissa verksamheter behöver lugn och ro och inte alltför högljudda grannar. Det finns här lokaler i många olika delar av Lidköping.

Storleken på lokalen kan vara av stor vikt och avser ni att expandera kraftigt de närmaste åren bör också detta tas med i ekvationen. Hur många arbetsplatser behöver ni idag respektive om något år? Fundera även över om de anställda ska sitta i kontorslandskap eller i egna rum, om ni behöver tillgång till möteslokaler, hur många toaletter som ska finns och hur många som ska rymmas i köket för lunch och fika. Om er verksamhet behöver utrymmen i form av verkstad, behandlingsrum, kök eller lounger ställer det ytterligare krav på den nya lokalens möjligheter. Här hjälper de er med lokaler i alla områden och av alla storlekar.

Ekonomin är viktig för ett företag och det gäller också lokalen. De tar hänsyn till era önskemål och behov och inkluderar också den ekonomiska aspekten om sådan finns. Har ni en mindre budget och det inte är viktigt att ligga på en specifik adress är det lättare att tillmötesgå en lägre hyra/överlåtelseavgift. Är adressen viktig, att ligga i ett specifikt område så kan slutsumman bli högre och så även den månatliga kostnaden. Allt handlar om era behov och de ser fram emot att få hjälpa er och visa er lediga lokaler.

[Top]

Den populära sporten Bumperball

Bumperball är den alldeles unika och oerhört härliga sporten som har tagit världen med storm på en väldigt kort tid, och fått många människor världen över att skratta. Sporten har givetvis även växt sig riktigt stor i Sverige, och själva sporten är inspirerad av fotbollen. Vad det är som gör att denna sport är så unik är att du under en hel match kommer att befinna dig i en stor plastbubbla medan ni springer runt på planen och sparkar på bollen. Ni kommer att dela in er i lag och spela som en vanlig fotbollsmatch bara det att detta är mycket roligare och inte fullt så allvarligt som en vanlig fotbollsmatch, ni springer ju faktiskt runt där i plastbubblor. Oavsett om man är bra eller dålig på att spela fotboll så kommer detta med största garanti att ge alla många skratt.

Sporten är väldigt populär att spela under möhippor, svensexor, arbetsträffar och liknande. Vad det är som gör att den är så otroligt populär att spela då är att det är så vansinnigt kul. Det finns ingenting som är särskilt allvarligt med det, utan det går helt enkelt ut på att man ska springa runt på planen, se rolig ut i sin plastbubbla och skratta tills man gråter tillsammans med sina kollegor eller vänner. Att spela bumperball kan man knappast misslyckas med och det är ett jättebra sätt för människor att ha roligt tillsammans och komma varandra närmare.

Denna sport kan även spelas året om och det är inte alls någonting som bara går att spela på sommaren. När det är sommar så brukar man vanligtvis spela utomhus på någon stor gräsplan, medan om man spelar inomhus på hösten och vintern så finns det många olika sporthallar att vara i. Det är lika roligt att spela bumperball oavsett om det är inomhus eller utomhus.

[Top]