Jamtblues.nu

En blogg som löser vardagsbehov för både företag som privatperson

OLIKA TYPER AV GASANALYSER

Det finns olika versioner av gasanalyser som är möjligt tillämpbara i olika situationer. I denna text vill jag gå igenom 3 möjliga varianter och hur man går tillväga för att göra dem.

HUR UTFÖRS EN KEMISK GASANALYS?

En version av de olika typerna av gasanalyser är den kemiska versionen som är högst tillämpbar vid separationen av kemiska föreningar när ett prov görs.
Har du hört talas om kromatografi? Denna analysmetod är mycket likt detta tillvägagångssätt, men räknas till i gruppen gasanalyser i och med vad som hanteras.

Vid en kemisk gasanalys låter vi en analyter fördela sig mellan en mobil fas, som i detta fall är en gas, och en stationär fas. I denna metod av de olika gasanalyser som finns stannar analyterna upp i den stationära fasen och transporteras genom en kolonn i olika hastighet, beroende på ångpunkt och kokpunkt, genom den mobila fasen.
Vid kolonnens mynning kan analyterna undersökas, och på detta sätt kan man se och identifiera de olika substanserna i analyterna.

VAD ÄR KATALYTISK FÖRBRÄNNING?

En annan form av de olika gasanalyser vi kan finna är katalytisk förbränning där en bränner en specialbehandlad, upphettad tråd med den brännbara gasen på. Genom detta så ändras resistensen i tråden och detta kan i sin tur mätas elektroniskt vilket leder till att vi får reda på substansen.

GASANALYSER OCH INFRARÖD STRÅLNING

Slutligen så finns det en typ av de gasanalyser som finns som med hjälp av infraröd strålning kan identifiera gas. Denna metod bygger på upptagningen av strålning hos våglängder som passerat genom en viss mängd gas.
I regel mäts två olika våglängder av två infraröda strålar och en detektor (IR-ljus detektor) , detta för att man vill undersöka både vid upptagningen men även utan upptagning.
Koncentrationen hos strålningen bestäms när man jämför de värdena (som är relativa) som är mellan de två våglängderna.

Comments are closed.