Jamtblues.nu

En blogg som löser vardagsbehov för både företag som privatperson

Allt om lyfthjälpmedel

Definition

Lyfthjälpmedel är en typ av mekanisk lyftutrustning som används inom industrin. Att lyfta tunga material genom lyfthjälpmedel är en nödvändig del av en konstruktionsprocess och ett mekaniskt arbete. Dock finns det hög risk för misslyckande vid användning av sådan utrustning. Genom att ta enkla försiktighetsåtgärder vid användning av lyfthjälpmedel kan man lyfta tunga material säkert och effektivt, utan risk för personskadeolyckor.

Lyftutrustning

Först och främst måste man ta hänsyn till hållbarheten hos lyftutrustningen. All utrustning för förflyttning av tunga belastningar bör vara ordentligt konstruerad. Till exempel kan lyfthjälpmedel, försedda med CE-märkning, säkerställa att de har blivit konstruerade enligt internationell standard. Lyftutrustningar som uppfyller dessa standarder kommer att ha dokumenterade testprocedurer som man bör ta hänsyn till innan användning av utrustningen.

Förflyttning av tunga laster

När man lyfter runt tung last bör man utföra vissa praktiska saker för att förebygga olyckor. För det första bör belastningar aldrig förflyttas över människor på arbetsplatsen. Om lasten behöver flyttas till bemannade och allmänna områden måste området vara avspärrat för att försäkra att ingen går under lasten vid förflyttning.

För det andra bör en professionell spanare vara närvarande när man lyfter tunga laster med kranar. En spanare är en person som kontrollerar att lasten förflyttas säkert genom att kommunicera med kran-chauffören. Oftast är chauffören oförmögen att hålla koll på lasten, särskilt vid landning, vilket är anledningen till kommunikationen mellan spanaren och chauffören.

Comments are closed.