Jamtblues.nu

En blogg som löser vardagsbehov för både företag som privatperson

Advokatbyråer i Stockholm

advokatbyråer Stockholm
Det kommer uppstå många situationer under en livstid då man behöver komma i kontakt med en bra jurist. Advokatbyråer i Stockholm finns det gott om men man vill gärna välja en som man kan känna sig trygg med och verkligen kan lita på. Man vill kunna känna sig säker på att de verkligen gör ett bra jobb och arbetar för ditt bästa.

Det finns många olika sorts byråer som verkar inom olika områden. Som privatperson kan man exempelvis behöva hjälp inom familjerätt, arvsrätt, köprätt och brottmål. Man kan behöva hjälp med allt från konflikter till att skriva avtal.

Företag behöver ofta hjälp inom affärsjuridik som kan omfatta exempelvis fastighetsrätt, brottmål, bolagsrätt och köprätt. När inte affärerna går som man tänkt kan man även behöva hjälp med att avveckla aktiebolag. Likvidationer av aktiebolag kan då vara ett bra alternativ och det kan vara bra att hitta en advokatbyrå som även kan hjälpa till med detta.

En advokatbyrå kan hjälpa dig om du exempelvis hamnat i en konflikt med någon. De kan också hjälpa till att se över vilka lagar som gäller, upprätta avtal och förmedla. Vid affärer som handlar om väldigt mycket pengar vill man givetvis att allting ska gå rätt till. Inom hyresjuridiken finns många lagar och bestämmelser att rätta sig efter.

Tvistemålsprocesser kan bli en utdragen och jobbig historia, för att inte tala om kostsamma. Det bästa är att lösa dessa genom förhandlingar men ibland går tyvärr inte det. Företag kan behöva hjälp att hitta advokatbyråer i Stockholm som kan hjälpa till med detta. En duktig advokat kan bedöma hur man kan lösa konflikten på bästa sätt för just ditt företag.

Inom affärsjuridik finns många olika lagar och regler och har man ett företag kan man verkligen behöva ett proffs hjälp. Behöver man hjälp med affärsjuridik och letar Advokatbyråer i Stockholm finns hjälpen att få.

Interim manager – när och varför?

Interim manager2

Nya tider kräver nya lösningar! Att hyra in en interim manager är en modern lösning idag. Begreppet används för en erfaren person som snabbt kan träda in i en specialistroll, exempelvis en vd, ekonomichef, personalchef eller annan nyckelperson.

En tillfällig lösning

Interim betecknar något tillfälligt, under en övergångsperiod. Därav följer att en interim manager är svaret på ett akut problem och inte en permanent lösning.

Slimmade organisationer

Det fanns en tid när organisationerna var större än idag. Det fanns då personer som var beredda att ta över om någonting hände, något som krävde en ny ledare eller en extra resurs. Idag kan en interim manager vara räddningen.

I tider av förändring

Ett ständigt förändringsarbete på de större företagen kräver flexibilitet. Verksamheten måste anpassas efter en föränderlig omvärld, och målen måste ständigt omprövas.

Kompetens på väg

Ibland behöver man säkra att förändringsarbetet inte tappar fart på grund av att rätt kvalifikationer saknas. För ett företag som med kort varsel kräver en ny kompetens, är en interim manager helt rätt.

I väntan på ny chef

Kanske har någon nyckelperson blivit sjuk eller gått på föräldraledighet. Då kan en interim manager vara en tillfällig chef under tiden man letar efter en ersättare.

Att vinna tid

Med en interim manager på plats, kan ledningen i lugn och ro genomföra rekryteringsprocessen av en permanent chef. Att stressa fram en nyrekrytering kan visa sig dyrt i långa loppet.

Avlastning

I vissa fall har personalens arbetsbörda helt enkelt blivit för stor. Medan man ser över en förändring av organisationen, kan en interim manager avlasta en knäande stab.

Ett ökande behov

Konceptet Interim Management har funnits i Europa sedan 70-talet. De senaste årens finansiella kris har ökat behovet av tillfälliga lösningar, och tillfälliga chefer har blivit en allt mer accepterad lösning.

Vad har en interim manager för bakgrund?

Managementkonsulter, verksamhetsledare, branschspecialister: de som väljer att bli en interim manager har skiftande bakgrunder. Gemensamt för dem alla är garanterad erfarenhet och kompetens.

Hur väljer du rätt interim manager?

Det finns ett flertal företag som är specialiserade på att välja exakt rätt person för ditt företags akuta behov, ofta någon med erfarenhet från din bransch.

[Top]

Hjälp till självhjälp

Psykolog2Det sägs att man inte kan hjälpa någon innan man har hjälpt sig själv. Psykologi är ett omdebatterat ämne, som av många individer även är aningen tabubelagt. Att gå till en psykolog behöver inte betyda att man är i behov av att reda ut något akut, eller att man har stora problem i ens liv. Ingen lever ett perfekt liv och de allra flesta skulle må bra av att få reda ut de saker som påverkar ens liv negativt. I många fall begränsar folk sig från att sträva högre, därför att de känner sig osäkra på sig själva. Det kan till exempel handla om något som kan vara ett problem på arbetsplatsen, både för medarbetare och chefer, samt för den individ som strävar efter att nå längre i karriären.

Det är värt både för chefer och arbetstagare att besöka en psykolog. I arbetstagarens fall för att få hjälp med sin egen utveckling inom yrket och generellt. För chefer, framförallt för att kunna bidra till arbetsplatsens personalutveckling men även för egen vägledning inom chefsyrket. På så sätt blir arbetsplatsen en tryggare plats, och en som bidrar till framsteg samt personlig och professionell utveckling. Där medarbetare stöttar och motiverar varandra i arbetet och där lagarbetet kan bidra till att förverkliga arbetsplatsens visioner.

I Göteborgsområdet finns ett stort utbud av psykologer, men det bästa är att gå till en psykolog i Göteborg med lång erfarenhet inom just organisations- och individutveckling. Detta för att man kan vara säker på att man hamnar rätt och får den hjälp man eftersöker. Det är inte alla psykologer som har rätt typ av kunskap för att kunna bidra till en bättre personalutveckling med möjlighet till att förverkliga arbetsplatsens visioner. Oavsett om man är chef eller medarbetare är det viktigt att se till att söka rätt typ av hjälp. På så sätt kan man förhoppningsvis få den hjälp och de verktyg som behövs för att hjälpa sig själv och sin situation.

[Top]

Välkommen!

Welcome sign

Hej!

Detta kommer att vara en blogg som lyfter fram olika företag i olika branscher. Här kommer du som privatperson eller företagare få tips om hur du kan hantera olika problem och samtidigt se vad det finns för företag som kan hjälpa dig med ditt behov.

Med vänliga hälsningar

Admin

[Top]