Jamtblues.nu

En blogg som löser vardagsbehov för både företag som privatperson

Interim manager – när och varför?

Interim manager2

Nya tider kräver nya lösningar! Att hyra in en interim manager är en modern lösning idag. Begreppet används för en erfaren person som snabbt kan träda in i en specialistroll, exempelvis en vd, ekonomichef, personalchef eller annan nyckelperson.

En tillfällig lösning

Interim betecknar något tillfälligt, under en övergångsperiod. Därav följer att en interim manager är svaret på ett akut problem och inte en permanent lösning.

Slimmade organisationer

Det fanns en tid när organisationerna var större än idag. Det fanns då personer som var beredda att ta över om någonting hände, något som krävde en ny ledare eller en extra resurs. Idag kan en interim manager vara räddningen.

I tider av förändring

Ett ständigt förändringsarbete på de större företagen kräver flexibilitet. Verksamheten måste anpassas efter en föränderlig omvärld, och målen måste ständigt omprövas.

Kompetens på väg

Ibland behöver man säkra att förändringsarbetet inte tappar fart på grund av att rätt kvalifikationer saknas. För ett företag som med kort varsel kräver en ny kompetens, är en interim manager helt rätt.

I väntan på ny chef

Kanske har någon nyckelperson blivit sjuk eller gått på föräldraledighet. Då kan en interim manager vara en tillfällig chef under tiden man letar efter en ersättare.

Att vinna tid

Med en interim manager på plats, kan ledningen i lugn och ro genomföra rekryteringsprocessen av en permanent chef. Att stressa fram en nyrekrytering kan visa sig dyrt i långa loppet.

Avlastning

I vissa fall har personalens arbetsbörda helt enkelt blivit för stor. Medan man ser över en förändring av organisationen, kan en interim manager avlasta en knäande stab.

Ett ökande behov

Konceptet Interim Management har funnits i Europa sedan 70-talet. De senaste årens finansiella kris har ökat behovet av tillfälliga lösningar, och tillfälliga chefer har blivit en allt mer accepterad lösning.

Vad har en interim manager för bakgrund?

Managementkonsulter, verksamhetsledare, branschspecialister: de som väljer att bli en interim manager har skiftande bakgrunder. Gemensamt för dem alla är garanterad erfarenhet och kompetens.

Hur väljer du rätt interim manager?

Det finns ett flertal företag som är specialiserade på att välja exakt rätt person för ditt företags akuta behov, ofta någon med erfarenhet från din bransch.

Comments are closed.